S Međunarodnim danom obitelji, 15.svibnja, započela je javna kampanja u okviru partnerskog projekta “SocNet za 5!”. Cilj javne kampanje je senzibilizacija javnosti o važnosti neprofitnog sektora (udruga) u pružanju socijalnih usluga i brizi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djecu i mlade s problemima u ponašanju.
Detaljnije informacije o svemu navedenom možete pronaći na linku:

https://djeca-prva.hr/category/socnet-za-5/