Ardurini projekti

Širok spektar djelovanja

Demokratska i politička kultura / Ljudska prava / Međunarodna suradnja /
Socijalna djelatnost / Obrazovanje, znanost i istraživanje

Trenutni projekti

"Tinel" - Poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku

Početkom kolovoza 2017.godine započela je provedba trogodišnjeg programa “Tinel – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku” s ciljem smanjenja devijantnih ponašanja kod djece koja su uključena u programa, a kako bi vrijeme proveli kvalitetno i osmišljeno, uz podršku za učenje, društvo u igranju ili pratnju kulturnim i sportskim sadržajima.

U “Tinelu” vrijeme mogu provoditi djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca s poteškoćama u učenju ili djeca iz obitelji koja su u sustavu socijalne skrbi, osnovnoškolci koji imaju blaže poteškoće u ponašanju ili ih vršnjaci nisu dobro prihvatili.
Djeci se pruža pomoć u učenju, održavaju i grupne radionice za razvoj životnih vještina uz nastojanje da vrijeme provedu kvalitetno i osmišljeno.

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Sa početkom lipnja 2023 Udruga je po treći put ostvarila financiranje od strane Ministarstva te je nastavljen rad “Tinela”, na programu su dva partnera: Hrvatski zavod za socijalni rad (Područni ured Šibenik) te drugi partner je Obiteljski centar (Područna služba Šibensko-kninska).

ovaj put je jedini partner CZSS Šibenik sa kojim Udruga ima dugogodišnju uspješnu suradnju.

“Tinel” je smješten u centru grada u prostorijama Gradske četvrti Plišac,a usluga je dostupna u dvije smjene radnim danom kroz neposredan rad s djecom tri sata dnevno, a rad je organiziran za dvije skupine korisnike, ovisno o njihovoj dobi.

"Institucionalna podrška 2022 - 2024"

Udruga Ardura je od 01. siječnja 2022. korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj. Podrška se dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

“Točka promjene – obitelj bez nasilja”

Ardura i ove 2023. godine provodi vrijedan projekt „TOČKA PROMJENE – OBITELJ BEZ NASILJA“

 

U partnerstvu s Udruženjem „Djeca prva“ iz Zagreba te sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Šibenik, nastavljamo s aktivnostima pružanja psihosocijalne pomoći osobama i obiteljima u riziku.

Cilj je ublažiti posljedice nasilja te osnažiti članove obitelji kako bi postigli promjenu te uspostavili nenasilne obrasce ponašanja.

Jedno od osnovnih prava svakog djeteta ja pravo na nenasilno, sigurno i poticajno obiteljsko okruženje, kako bi se osigurali bazični uvjeti za fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, kao i za razvoj društveno prihvatljivog ponašanja.

Do kraja travnja 2024. godine osigurat ćemo dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, mlade, roditelje/skrbnike, odnosno – obitelji koje su u tretmanu Centra za socijalnu skrb zbog izloženosti obiteljskom nasilju i/ili konfliktnih odnosa među roditeljima.

 

Opći cilj projekta:

-doprinijeti pružanju sveobuhvatne podrške žrtvama nasilja u obitelji, ublažavanju posljedica počinjenog nasilja te prevenciji i smanjenju svih pojavnih oblika nasilja.

Specifični ciljevi projekta su:

– osigurati dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, mlade i roditelje/skrbnike, odnosno obitelji koje su u tretmanu centra za socijalnu skrb zbog izloženosti obiteljskom nasilju i/ili konfliktnih odnosa među roditeljima

– unaprijediti profesionalne kompetencije stručnjaka u radu sa žrtvama nasilja u obitelji

– senzibilizirati širu javnost za problematiku nasilja u obitelji (potrebe i prava žrtava nasilja, negativne posljedice obiteljskog nasilja, važnost prevencije)

 

Korisnici projekta:

– djeca i mladi (3-18 godina) žrtve nasilja u obitelji,

– roditelji/skrbnici (21-65 godina) – žrtve nasilja u obitelji,

– obitelji u tretmanu (obiteljsko-pravnoj zaštiti) centra kod kojih postoji visok rizik od pojave zlostavljanja odnosno nasilja u obitelji,

– stručnjaci (25-60 godina) – djelatnici Centra za socijalnu skrb koji rade sa žrtvama nasilja.

 

Projekt sufinancira: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

 

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“

Partneri na projektu:

– Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni uredi Dubrava, Maksimir, Sesvete,

– Udruga Ardura iz Šibenika,

– Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Šibenik.

Trajanje projekta:

Od 01.05.2023 do 30.04.2024. godine.

“Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece”

Od početka listopada 2022. godine Udruga Ardura je partner Udruženju “Djeca prva” na projektu “Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece”.

Strateški dokumenti i zakonodavni okvir ističu potrebu zaštite prava djece, posebno djece u nepovoljnom položaju. Iako postoji napredak, statistički podaci relevantnih institucija, istraživanja, analize i prakse pokazuju da je realizacija temeljnih prava djece nedostatna. OCD-i koji pružaju usluge ranjivim skupinama poznaju problematiku, no često nemaju dostatne kapacitete za veći angažman u praćenju javnih politika i zagovaranju prava djece.

Stoga se provedbom projekta planira doprinijeti zaštiti prava djece kroz jačanje suradnje, analitičkih, zagovaračkih i organizacijskih kapaciteta OCD-a okupljenih u Mrežu udruga za zaštitu prava djece, transparentno i strukturirano praćenje javne politike za djecu koje će pridonijeti jasnoći i vjerodostojnosti nalaza kojima će se nastojati utjecati na bolju zaštitu prava djece te osnaživanje ranjivih skupina, djece i članova njihovih obitelji, kroz uključivanje u istraživanje potreba, informiranje o pravima i zakonodavnom okviru te javnu kampanju usmjerenu na cijelu zajednicu. Na taj način doprinosi se realizaciji prava djece odnosno socijalnoj pravdi i društvenom uključivanju.

Projekt financira: Active citizens fund Iceland, Liechtenstein and Norway

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“

Partneri na projektu:
– Hrabri telefon,
– SOS Dječje selo Hrvatska,
– Udruga Ardura Šibenik,
– SOS Dječje selo Norveška

Trajanje projekta: 01.10.2022.-31.12.2023.

"Život je lijep 1,2,3,4,5"

Od početka travnja 2023 godine Ardura provodi jednogodišnji projekt pod nazivom “Život je lijep 1,2,3,4,5”.  To je projekt selektivne i indicirane prevencije koja se osigurava kroz  pružanje usluga individualnog i grupnog savjetovanja za  djecu koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti i njihove roditelje s ciljem suzbijanja razvoja ovisnosti i jačanja osobnih resursa. 

Korisnici projekta:

Djeca s problemima u ponašanju– korisnička skupina, mlađa od 14 godina koja je imala iskustva ekperimentiranja s alkoholom  ili drogama, ili ima problema s ovisnosti o ekranima (najčešće video igricama).

Mladi s rizičnim oblicima ponašanja – korisnička skupina mladih koji eksperimentiraju sredstvima ovisnosti.

Roditelji djece i mladih koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti

Kroz projekt je planirana dvodnevna edukacija za stručne radnike Udruge nositelja projekta i partnerskih institucija (12 stručnjaka), te 3 supervizijska susreta za stručne radnike (6 stručnjaka).

Projekt financira: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Trajanje projekta:  01.04.2023. – 31.03.2024.

Nositelj projekta: Udruga Ardura Šibenik

Partneri na projektu: 

 1. Turističko ugostiteljska škola Šibenik
 2. Medicinska škola Šibenik
 3. Hrvatski zavod za socijalni rad
 4. HZJZ Šibensko-kninske županije
"Podrška - uz vas smo"

Ardura provodi projekt “ Podrška – uz vas smo” koji ima za cilj pružiti podršku osobama koje brinu o svojim nemoćnim članovima obitelji. Uzimajući u obzir rastuće izazove koje nosi briga za teško bolesne ili ovisne članove obitelji, naš projekt je osmišljen kako bi pomogao u prevenciji burnouta, te osigurao podršku i resurse za smanjenje stresa i opterećenja.

U današnjem društvu, osobe koje brinu o članovima obitelji s različitim teškim zdravstvenim stanjima suočavaju se s kontinuiranim stresom i pritiskom. Osim fizičke brige, emocionalna i psihološka iscrpljenost postaju sve češći problemi. Naš projekt, usmjeren prema korisnicima koji brinu o svojim nemoćnim članovima obitelji, ima za cilj pomoći u prevladavanju ovih izazova i osnažiti skrbnike da se bolje nose sa stresom i zahtjevima svakodnevnog života.

Aktivnosti na projektu:

 • Oformiti grupe podrške,
 • Stručna podrška,
 • Smanjenje stresa i opterećenja,
 • Odgovornost prema vlastitom zdravlju,
 • Pozitivan utjecaj na kvalitetu života:

Projekt je namijenjen osobama koje se brinu o teško oboljelim članovima obitelji, a koji se suočavaju s izazovima te brige. Vjerujemo da ćemo kroz našu podršku doprinijeti boljem zdravstvenom stanju skrbnika, te time indirektno i kvaliteti života samih pacijenata.

Projekt financira: Šibensko-kninska županija

Nositelj projekta: Udruga Ardura Šibenik

Trajanje projekta: 09. lipnja 2023. – 31. prosinca 2023.

“Biram bolje”

Ardura je vrijedna i ne staje sa provedbom projekata. Jedan u nizu, kojem je u tijeku i provedba je projekt pod nazivom “Biram bolje”. To je projekt univerzalne prevencije ovisnosti kojim će se djeci, učenicima viših razreda osnovne škole, te djeci učenicima prvih i drugih razreda srednje škole organizirati aktivnosti za razvoj zdravijih stilova života.

Ovim projektom želimo utjecati na smanjenje broja mladih ovisnika o alkoholu, drogama i kocki, a to se nadamo postići tako što ćemo organizirati aktivnosti u prirodi kojima se potiču zdravi stilovi života i svim sudionicima ćemo ponuditi različite sadržaje za provođenje slobodnog vremena na kvalitetan način.

Najvažnije aktivnosti i neposredan rad sa ciljanom skupinom će se održavati tijekom perioda od listopada pa do kraja prosinca 2023. godine.

Provedba projekta je vrijednom donacijom omogućena od strane Lions Distrikt 126 – Hrvatska i to od sredstava Regate “Jedrima protiv droge”.

 

Završeni projekti

01.

Bajkovnica
Bajkovnica je projekt namijenjen djeci, kojemu je svrha stvaranje ljubavi prema knjizi i čitanju, razvijanje glumačkih i govorničkih sposobnosti, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, obogaćivanje rječnika i poticanje mašte.

Korisnici su djeca vrtićke dobi i djeca nižih razreda osnovne škole, a aktivnosti su uključivale čitanje maštovitih, edukativnih bajki i priča na način da starija djeca (osnovna škola) čitaju mlađima (vrtićka dob).

Bajkovnica se održavala tijekom 2013.g., a voditeljica je Danijela Ćaleta.

02.

Uređenje dječjeg igrališta "Bioci"
Kroz natječaj INA Zeleni pojas Udruga Ardura dobila je sponzorstvo INA-e za uređenje dječjeg igrališta Bioci.

Projekt je završen u lipnju 2016.g., a rezultirao je ne samo kupovinom novih igrala za dječje igralište Bioci (klackalica, njihalica na oprugu i vrtuljak), već i rekonstrukcijom igrala i uređenjem okoliša dječjeg igrališta od strane Grada Šibenika.

Voditeljica projekta je Zagorka Stančić.

Galerija fotografija

03.

Udomitelj za 5
Projekt Udomitelj za 5 je nastao u partnerskoj suradnji Udruge Ardura i Centra za socijalnu skrb Šibenik, a pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih. Projekt je usmjeren na podršku i osnaživanje postojećih udomiteljskih obitelji na području Šibensko-kninske županije.

Aktivnosti na projektu su edukacija stručnih radnika, psihoedukativne radionice za udomiteljske obitelji na području Šibensko-kninske županije, individualno savjetovanje za udomitelje, izlet za udomitelje i udomljenu djecu i promocija udomiteljstva u javnosti.

Projekt se provodio tijekom 2015/2016.godine.

Galerija fotografija

04.

Mali veliki
Projekt „MALI veliki“ je inačica američkog Big brother, Big sister programa. Prvi put je počeo u 2010 godini sa edukacijom voditeljica projekta i nekolicine volontera od strane udruge Plavi telefon koja i sama provodila projekt „Mentori u zajednici“ (također inačica projekta Big brother, Big sister). Projekt je uključivao volontere, zainteresirane odrasle osobe koje postaju mentori (velike sestre/braća) djeci u određenom psihosocijalnom riziku (introvertirana djeca, djeca s teškoćama u učenju i lakšim teškoćama u ponašanju, djeca samohranih roditelja itd.).

Volonteri bi nakon inicijalnog razgovora i ispunjavanja prijavnice obavezno trebali proći edukaciju, nakon koje bi se spojila s djecom na temelju zajedničkih interesa, ali i potreba koje se uočavaju kod djece. Volonteri bi tako bili mentori, prijateljske odrasle osobe i osobe od povjerenja. Svaki volonter je bio mentor jednom djetetu, uz druženje kroz period od godine dana. Obveze volontera su bile tjedno druženje s malim prijateljem, zajednički dolazak na dane društvenih igara ili izlete jednom mjesečno i sudjelovanje na supervizijskim sastancima.

Od školske godine 2014/15. u okviru projekta Mali veliki Udruga Ardura je u školama partnerima pružala i pomoć u učenju za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa.

U okviru projekta se surađivalo s osnovnim školama na području Grada Šibenika i Centrom za socijalnu skrb Šibenik koji su detektirali djecu te informirali roditelje o projektu, motivirajući ih da se uključe u projekt.

Zadnja godina provedbe projekta je bila 2015/2016.

Galerija fotografija

05.

Likovno kreativne radionice
Ove radionice su bile namjenjene djeci osnovnoškolske dobi. Tijekom radionica se poticalo međuvršnjačko druženje, kao i razvijanje kreativnih sposobnosti kroz razne likovno-kreativne tehnike jer je poznato kako kreativna sposobnost uključuje samostalno izražavanje, usmjerenje, svijest o razvoju, otvorenost iskustvima, motiviranost za uključivanje i razne druge funkcije koje su predispozicija za uravnoteženi razvoj djeteta.

Likovno kreativne radionice nastale su kao nastavak rada na projektu Centra Sirius „Zdravo odrastanje“, a zbog velikog interesa djece, ali i njihovih roditelja.

Radionice je vodila Danijela Ćaleta, Odgajateljica djece predškolske dobi.

Galerija fotografija

06.

Druga lica igralica
Projekt “Druga lica igralica” koji je startao u ožujku 2018. godine ima za cilj osigurati djeci i mladima kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz radionice dramske pedagogije, te potaknuti korisnike na kreativnost i stvaralaštvo, upoznati ih s ljudskim pravima i podučiti pozitivnim obrascima ponašanja. Korisnici su djeca-učenici osnovne škole i mladi-učenici srednje škole, motivirani i zainteresirani za sudjelovanje na radionicama dramske pedagogije koje će se održavati jednom tjedno u trajanju od dva sata.

Radionice će se održavati u Šibeniku, u prostorijama Narančaste zgrade na Banju i u O.Š. Jurja Šižgorića. U okviru projekta održati će se i edukacija dramske pedagogije za stručne radnike iz osnovnih i srednjih škola i organizacija civilnog sektora.

Projekt financira:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Nositelj projekta:
Udruga Ardura Šibenik

Partneri na projektu:
Hrvatski centar za dramski odgoj
Osnovna škola Jurja Šižgorića
Medicinska škola Šibenik

07.

Obitelj nema broj
Početkom prosinca 2017. godine započeo je projekt pod nazivom „Obitelj nema broj“.

Projekt je usmjeren pružanju podrške jednoroditeljskim obiteljima, te jačanju roditeljskih kompetencija. Budući da nedostatak roditeljskih kompetencija u novim životnim okolnostima ima značajne dugoročne posljedice i na kvalitetu života djece došlo se na ideju da se roditeljima (i djeci) koji prolaze jedno izuzetno stresno razdoblje organizira dodatna podrška i pomoć.

Naime, domaća i strana stručna saznanja jasno ukazuju na važnost pružanja usmjerene i intenzivne podrške roditeljima u početnom razdoblju promijenjenih životnih okolnosti (posebice u situaciji razvoda braka) kako bi ojačali vlastite kapacitete za prevladavanje stresa, a prvenstveno, na dobrobit i interes djece.

Bez obzira na to žive li djeca u jednoroditeljskim ili tradicionalnim obiteljima, za njihov je pravilan razvoj u svim aspektima najvažnija kvaliteta komunikacije među roditeljima i praktično usvajanje i življenje „zajedničke roditeljske skrbi“. Nesumnjivo je da roditeljima treba stručna pomoć kako bi (p)ostali kvalitetni roditelji u situaciji kada su odlučili da više ne žele biti partneri.

Izvoditelji projekta u tom smislu bile bi stručne osobe koje svoje dosadašnje radno iskustvo imaju u socijalnom i necivilnom sektoru, a educirani su za savjetovateljski rad, a na način da će obiteljima i djeci pružiti pomoć kroz dva ciklusa radionica, jedan za roditelje, jedan za djecu.

Sve informacije vezane za jednoroditeljske obitelji biti će objavljivane na web i Facebook stranici Udruge Ardura Šibenik.

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, nositelj projekta je Udruga Ardura Šibenik u partnerstvu sa CZSS Šibenik, a predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.

08.

Zajedno u bolje sutra

Projekt „Zajedno u bolje sutra“ koji se financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.254,670,00 HRK započeo je s provedbom 15. lipnja 2018. i trajat će do 15. lipnja 2020. godine.

Projektom „Zajedno u bolje sutra“ povećat će se mogućnost zapošljavanja 48 dugotrajno nezaposlenih osoba s područja grada Šibenika kroz jačanje stručnih znanja i razvojem mekih vještina te će se umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina.

Projektom će se osposobiti dugotrajno nezaposlene osobe za pet verificiranih programa:Razvoj mobilnih aplikacija, Programiranje u JAVA programskom jeziku, CAD specijalist, WEB dizajner i CNC operater.

Glavni ciljevi projekta su povećati stručna znanja i osnažiti meke vještine dugotrajno nezaposlenih osoba te povećati kapacitete stručnjaka koji rade s dugotrajno nezaposlenim osobama.

Nositelj projekta je Grad Šibenik u partnerstvu sa Udrugom Ardura u Šibeniku.

Ukupna vrijednost projekta: 1.254,670,00 HRK

Kontakt osoba (voditelj projekta): Josipa Kursan, struč. spec. oec.

E-mail: josipa.kursan@sibenik.hr

Više informacija:
Strukturni Fondovi
Europski Socijalni Fond

09.

SocNet Za 5!

Naziv projekta:  SocNet Za 5! (UP.02.2.2.06.0408)

Kratki opis projekta:

Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te djeca i mladi s problemima u ponašanju (PUP), zbog svojih razvojnih karakteristika, predstavljaju posebno ranjive skupine društva. Prema statističkim podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u 2018. g., zabilježeno je 6825 slučajeva povrede djetetovih prava, a broj djece čija se osobna prava krše iznosio je 8769.  S ciljem realizacije načela zaštite prava i dobrobiti djece te sprječavanja izdvajanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece i mladih s PUP-om iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice u kojoj žive, potrebno je osigurati sustavno i usklađeno djelovanje svih pružatelja socijalnih usluga usmjerenih djeci i obiteljima u obiteljsko pravnoj zaštiti. Izostanak sveobuhvatne psihosocijalne potpore obiteljima u riziku predstavlja rizik za daljnju progresiju teškoća, socijalnu isključenost, a u najgorem slučaju izdvajanje djeteta iz obitelji.

Projekt uključuje kvalitetne, učinkovite i dostupne socijalne usluge za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s PUP-om i članove njihovih obitelji, te jačanje kompetencija stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljnih skupina, u pet županija na području RH. Kroz integrirani pristup u pružanju socijalnih usluga, te suradnju izvaninstitucionalnih i institucionalnih pružatelja, projekt povećava socijalnu uključenost djece i mladih, kao jedne od najranjivijih skupina u društvu, te pridonosi pomirenju poslovnog i obiteljskog života njihovih roditelja/članova obitelji.

Ciljevi projekta

 1. Povećati socijalnu uključenost djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece i mladih s problemima u ponašanju te utjecati na pomirenje poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji u pet županija na području Republike Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Karlovačka, Šibensko-kninska, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb)
 2. Ojačati kapacitete stručnjaka za unaprjeđenje usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djecu i mlade s problemima u ponašanju u pet županija na području Republike Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Karlovačka, Šibensko-kninska, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb)

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“

Voditeljica projekta: Sanja Orešković Vrbanec

Partneri na projektu:

 • Hrabri telefon, Zagreb
 • Centar za promicanje zdravog razvoja djece, mladih i obitelji „Vrtuljak“, Križevci
 • Udruga za unaprjeđenje kvalitete života „Karika“, Karlovac
 • Udruga Ardura, Šibenik
 • Mreža Udruga Zagor, Zabok
 • CZSS Zagreb
 • CZSS Križevci
 • CZSS Duga Resa
 • CZSS Šibenik

Početak provedbe: 15. svibnja 2020.

Razdoblje provedbe: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 1.494.183,82 kn

Posredničko tijelo razine 1– PT1:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2 –PT2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt „SocNet za 5!“ (UP.02.2.2.06.0408) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda,  kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06.,  objavljenog 23. siječnja 2018. godine.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruženja „Djeca prva“

10.

ESF projekt “Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici”

Projekt naziva “Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“ kodnog broja UP.02.2.2.06.0365 je odobren za dodjelu sredstava u sklopu Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” Odlukom o financiranju (KLASA: 910-01/18-06/5, URBROJ: 519-05-2-2-2/5-20-28).

Kratki opis projekta:
Projekt “Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“ omogućit će djeci i mladima iz alternativne skrbi, djeci i mladima s problemima u ponašanju i članovima njihovih obitelji dostupnost i visoku kvalitetu socijalnih usluga, kako bi se povećala njihova socijalna uključenost na teritoriju RH. Projektom će se ciljanim skupinama omogućiti socijalna usluga koja je visokokvalitetna, višekratna, dugotrajna, integrirana s naglaskom na individualizirani pristup.

Projekt se usmjerava na direktne korisnike te njegovu užu i širu okolinu, kako bi se postignuta promjena zadržala dugoročno.
Projekt će digitalnom kampanjom, koja će se provoditi za cijelo vrijeme trajanja projekta kao i izradom online priručnika utjecati na svaku od navedenih skupina i na širu javnost i omogućiti širenje i diseminaciju usluga u druge zajednice.

Provedba ovog projekta omogućit će unapređenje usluga i provedbu sa 100 korisnika (mladi od 15 -29 godina do navršene 30 godine života) i 20 članova obitelji u 4 županije (Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska i Šibensko-kninska županija).

Projekt će to omogućiti:

 1. oformljavanjem mreže pružatelja socijalnih usluga u zajednici
 2. širenjem i unapređenjem socijalnih usluga u visokokvalitetne
 3. osposobljavanjem stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina

Ciljevi projekta:
• Razvojem mreže pružatelja socijalnih usluga u zajednici (organizacija i stručnjaka koji u njima rade) povećati će se teritorijalna dostupnost socijalnih usluga u zajednici,
• Širenje i unapređenje socijalnih usluga omogućiti će dostupnost visokokvalitetnih socijalnih usluga djeci i mladima iz alternativne skrbi, djeci i mladima s problemima u ponašanju i članovima njihovih obitelji,
• Osposobljavanjem stručnjaka koji rade s pripadnicima socijalnih skupina omogućiti diseminaciju izrađenog modela za pružanje socijalnih usluga u zajednici.

Nositelj projekta: Udruga “Igra” za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći

Voditeljica projekta: Nikolina Vodanović

Partneri na projektu:
Udruga MoSt, Split
Udruga za rad s mladima “Breza”, Osijek
Udruga Ardura, Šibenik

Početak provedbe: 21. travnja 2020.

Razdoblje provedbe: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.632,91 kn

Posredničko tijelo razine 1– PT1:
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 –PT2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje

Za više informacija možete se obratiti voditeljici projekta, Nikolini Vodanović na nikolina.vodanovic@udrugaigra.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr