Ardurini projekti

Širok spektar djelovanja

Demokratska i politička kultura / Ljudska prava / Međunarodna suradnja /
Socijalna djelatnost / Obrazovanje, znanost i istraživanje

Trenutni projekti

"Tinel" - Poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku

Početkom kolovoza 2017.godine započela je provedba trogodišnjeg projekta “Tinel” – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku s ciljem smanjenja devijantnih ponašanja kod djece koja su uključena u programa, a kako bi vrijeme proveli kvalitetno i osmišljeno, uz podršku za učenje, društvo u igranju ili pratnju kulturnim i sportskim sadržajima.

U ‘Tinelu’ vrijeme mogu provoditi djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca s poteškoćama u učenju ili djeca iz obitelji koja su u sustavu socijalne skrbi, osnovnoškolci koji imaju blaže poteškoće u ponašanju ili ih vršnjaci nisu dobro prihvatili.
Djeci se pruža pomoć u učenju, održavaju i grupne radionice za razvoj životnih vještina uz nastojanje da vrijeme provedu kvalitetno i osmišljeno.

Program financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u partnerstvu s CZSS Šibenik i Udrugom Most iz Splita te suradnjom sa četiri šibenske osnovne škole čija je uloga prepoznavanje problema kod djece i upućivanje na sudjelovanje u programu.

Udruga Most iz Splita, koja ima dugogodišnje iskustvo u radu s djecom i mladima održat će edukaciju za suradnike, partnere, djelatnike i volontera koji sudjeluju u programu, a Centar za socijalnu skrb Šibenik i četiri osnovne škole upućuju djecu i roditelje na uključivanje u ‘Tinel’.

Sa početkom lipnja 2020 nastavljen je rad Tinela koji je ponovno prihvaćen za financiranje od strane istog Ministarstva, ali ovaj put je jedini partner CZSS Šibenik sa kojim Udruga ima dugogodišnju uspješnu suradnju.

‘Tinel’ je smješten u centru grada u prostorijama Gradske četvrti Plišac,a usluga je dostupna u dvije smjene radnim danom kroz neposredan rad s djecom tri sata dnevno, a rad je organiziran za dvije skupine korisnike, ovisno o njihovoj dobi.

“Točka promjene – obitelj bez nasilja”

Ardura i ove 2022. godine provodi vrijedan projekt „TOČKA PROMJENE – OBITELJ BEZ NASILJA“

 

U partnerstvu s Udruženjem „Djeca prva“ iz Zagreba te sa Centrom za socijalnu Skrb Šibenik, nastavljamo s aktivnostma pružanja psihosocijalne pomoći osobama i obiteljima u riziku.

Cilj je ublažiti posljedice nasilja te osnažiti članove obitelji kako bi postigli promjenu te uspostavili nenasilne obrasce ponašanja.

Jedno od osnovnih prava svakog djeteta ja pravo na nenasilno, sigurno i poticajno obiteljsko okruženje, kako bi se osigurali bazični uvjeti za fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, kao i za razvoj društveno prihvatljivog ponašanja.

Do kraja 2022. godine osigurat ćemo dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, mlade, roditelje/skrbnike, odnosno – obitelji koje su u tretmanu Centra za socijalnu skrb zbog izloženosti obiteljskom nasilju i/ili konfliktnih odnosa među roditeljima.

 

Opći cilj projekta:

-doprinijeti pružanju sveobuhvatne podrške žrtvama nasilja u obitelji, ublažavanju posljedica počinjenog nasilja te prevenciji i smanjenju svih pojavnih oblika nasilja.

Specifični ciljevi projekta su:

– osigurati dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, mlade i roditelje/skrbnike, odnosno obitelji koje su u tretmanu centra za socijalnu skrb zbog izloženosti obiteljskom nasilju i/ili konfliktnih odnosa među roditeljima

– unaprijediti profesionalne kompetencije stručnjaka u radu sa žrtvama nasilja u obitelji

– senzibilizirati širu javnost za problematiku nasilja u obitelji (potrebe i prava žrtava nasilja, negativne posljedice obiteljskog nasilja, važnost prevencije)

 

Korisnici projekta:

– djeca i mladi (3-18 godina) žrtve nasilja u obitelji,

– roditelji/skrbnici (21-65 godina) – žrtve nasilja u obitelji,

– obitelji u tretmanu (obiteljsko-pravnoj zaštiti) centra kod kojih postoji visok rizik od pojave zlostavljanja odnosno nasilja u obitelji,

– stručnjaci (25-60 godina) – djelatnici Centra za socijalnu skrb koji rade sa žrtvama nasilja.

 

Projekt sufinancira: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

 

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“

Partneri na projektu:

– Centar za socijalnu skrb Zagreb,

– Udruga Ardura iz Šibenika,

– Centar za socijalnu skrb Šibenik.

Trajanje projekta:

Od 01.01.2022 do 31.12.2022. godine.

Završeni projekti

01.

Bajkovnica
Bajkovnica je projekt namijenjen djeci, kojemu je svrha stvaranje ljubavi prema knjizi i čitanju, razvijanje glumačkih i govorničkih sposobnosti, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, obogaćivanje rječnika i poticanje mašte.

Korisnici su djeca vrtićke dobi i djeca nižih razreda osnovne škole, a aktivnosti su uključivale čitanje maštovitih, edukativnih bajki i priča na način da starija djeca (osnovna škola) čitaju mlađima (vrtićka dob).

Bajkovnica se održavala tijekom 2013.g., a voditeljica je Danijela Ćaleta.

02.

Uređenje dječjeg igrališta "Bioci"
Kroz natječaj INA Zeleni pojas Udruga Ardura dobila je sponzorstvo INA-e za uređenje dječjeg igrališta Bioci.

Projekt je završen u lipnju 2016.g., a rezultirao je ne samo kupovinom novih igrala za dječje igralište Bioci (klackalica, njihalica na oprugu i vrtuljak), već i rekonstrukcijom igrala i uređenjem okoliša dječjeg igrališta od strane Grada Šibenika.

Voditeljica projekta je Zagorka Stančić.

Galerija fotografija

03.

Udomitelj za 5
Projekt Udomitelj za 5 je nastao u partnerskoj suradnji Udruge Ardura i Centra za socijalnu skrb Šibenik, a pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih. Projekt je usmjeren na podršku i osnaživanje postojećih udomiteljskih obitelji na području Šibensko-kninske županije.

Aktivnosti na projektu su edukacija stručnih radnika, psihoedukativne radionice za udomiteljske obitelji na području Šibensko-kninske županije, individualno savjetovanje za udomitelje, izlet za udomitelje i udomljenu djecu i promocija udomiteljstva u javnosti.

Projekt se provodio tijekom 2015/2016.godine.

Galerija fotografija

04.

Mali veliki
Projekt „MALI veliki“ je inačica američkog Big brother, Big sister programa. Prvi put je počeo u 2010 godini sa edukacijom voditeljica projekta i nekolicine volontera od strane udruge Plavi telefon koja i sama provodila projekt „Mentori u zajednici“ (također inačica projekta Big brother, Big sister). Projekt je uključivao volontere, zainteresirane odrasle osobe koje postaju mentori (velike sestre/braća) djeci u određenom psihosocijalnom riziku (introvertirana djeca, djeca s teškoćama u učenju i lakšim teškoćama u ponašanju, djeca samohranih roditelja itd.).

Volonteri bi nakon inicijalnog razgovora i ispunjavanja prijavnice obavezno trebali proći edukaciju, nakon koje bi se spojila s djecom na temelju zajedničkih interesa, ali i potreba koje se uočavaju kod djece. Volonteri bi tako bili mentori, prijateljske odrasle osobe i osobe od povjerenja. Svaki volonter je bio mentor jednom djetetu, uz druženje kroz period od godine dana. Obveze volontera su bile tjedno druženje s malim prijateljem, zajednički dolazak na dane društvenih igara ili izlete jednom mjesečno i sudjelovanje na supervizijskim sastancima.

Od školske godine 2014/15. u okviru projekta Mali veliki Udruga Ardura je u školama partnerima pružala i pomoć u učenju za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa.

U okviru projekta se surađivalo s osnovnim školama na području Grada Šibenika i Centrom za socijalnu skrb Šibenik koji su detektirali djecu te informirali roditelje o projektu, motivirajući ih da se uključe u projekt.

Zadnja godina provedbe projekta je bila 2015/2016.

Galerija fotografija

05.

Likovno kreativne radionice
Ove radionice su bile namjenjene djeci osnovnoškolske dobi. Tijekom radionica se poticalo međuvršnjačko druženje, kao i razvijanje kreativnih sposobnosti kroz razne likovno-kreativne tehnike jer je poznato kako kreativna sposobnost uključuje samostalno izražavanje, usmjerenje, svijest o razvoju, otvorenost iskustvima, motiviranost za uključivanje i razne druge funkcije koje su predispozicija za uravnoteženi razvoj djeteta.

Likovno kreativne radionice nastale su kao nastavak rada na projektu Centra Sirius „Zdravo odrastanje“, a zbog velikog interesa djece, ali i njihovih roditelja.

Radionice je vodila Danijela Ćaleta, Odgajateljica djece predškolske dobi.

Galerija fotografija

06.

Druga lica igralica
Projekt “Druga lica igralica” koji je startao u ožujku 2018. godine ima za cilj osigurati djeci i mladima kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz radionice dramske pedagogije, te potaknuti korisnike na kreativnost i stvaralaštvo, upoznati ih s ljudskim pravima i podučiti pozitivnim obrascima ponašanja. Korisnici su djeca-učenici osnovne škole i mladi-učenici srednje škole, motivirani i zainteresirani za sudjelovanje na radionicama dramske pedagogije koje će se održavati jednom tjedno u trajanju od dva sata.

Radionice će se održavati u Šibeniku, u prostorijama Narančaste zgrade na Banju i u O.Š. Jurja Šižgorića. U okviru projekta održati će se i edukacija dramske pedagogije za stručne radnike iz osnovnih i srednjih škola i organizacija civilnog sektora.

Projekt financira:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Nositelj projekta:
Udruga Ardura Šibenik

Partneri na projektu:
Hrvatski centar za dramski odgoj
Osnovna škola Jurja Šižgorića
Medicinska škola Šibenik

07.

Obitelj nema broj
Početkom prosinca 2017. godine započeo je projekt pod nazivom „Obitelj nema broj“.

Projekt je usmjeren pružanju podrške jednoroditeljskim obiteljima, te jačanju roditeljskih kompetencija. Budući da nedostatak roditeljskih kompetencija u novim životnim okolnostima ima značajne dugoročne posljedice i na kvalitetu života djece došlo se na ideju da se roditeljima (i djeci) koji prolaze jedno izuzetno stresno razdoblje organizira dodatna podrška i pomoć.

Naime, domaća i strana stručna saznanja jasno ukazuju na važnost pružanja usmjerene i intenzivne podrške roditeljima u početnom razdoblju promijenjenih životnih okolnosti (posebice u situaciji razvoda braka) kako bi ojačali vlastite kapacitete za prevladavanje stresa, a prvenstveno, na dobrobit i interes djece.

Bez obzira na to žive li djeca u jednoroditeljskim ili tradicionalnim obiteljima, za njihov je pravilan razvoj u svim aspektima najvažnija kvaliteta komunikacije među roditeljima i praktično usvajanje i življenje „zajedničke roditeljske skrbi“. Nesumnjivo je da roditeljima treba stručna pomoć kako bi (p)ostali kvalitetni roditelji u situaciji kada su odlučili da više ne žele biti partneri.

Izvoditelji projekta u tom smislu bile bi stručne osobe koje svoje dosadašnje radno iskustvo imaju u socijalnom i necivilnom sektoru, a educirani su za savjetovateljski rad, a na način da će obiteljima i djeci pružiti pomoć kroz dva ciklusa radionica, jedan za roditelje, jedan za djecu.

Sve informacije vezane za jednoroditeljske obitelji biti će objavljivane na web i Facebook stranici Udruge Ardura Šibenik.

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, nositelj projekta je Udruga Ardura Šibenik u partnerstvu sa CZSS Šibenik, a predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.

08.

Zajedno u bolje sutra

Projekt „Zajedno u bolje sutra“ koji se financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.254,670,00 HRK započeo je s provedbom 15. lipnja 2018. i trajat će do 15. lipnja 2020. godine.

Projektom „Zajedno u bolje sutra“ povećat će se mogućnost zapošljavanja 48 dugotrajno nezaposlenih osoba s područja grada Šibenika kroz jačanje stručnih znanja i razvojem mekih vještina te će se umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina.

Projektom će se osposobiti dugotrajno nezaposlene osobe za pet verificiranih programa:Razvoj mobilnih aplikacija, Programiranje u JAVA programskom jeziku, CAD specijalist, WEB dizajner i CNC operater.

Glavni ciljevi projekta su povećati stručna znanja i osnažiti meke vještine dugotrajno nezaposlenih osoba te povećati kapacitete stručnjaka koji rade s dugotrajno nezaposlenim osobama.

Nositelj projekta je Grad Šibenik u partnerstvu sa Udrugom Ardura u Šibeniku.

Ukupna vrijednost projekta: 1.254,670,00 HRK

Kontakt osoba (voditelj projekta): Josipa Kursan, struč. spec. oec.

E-mail: josipa.kursan@sibenik.hr

Više informacija:
Strukturni Fondovi
Europski Socijalni Fond