Usluge Ardure

Za svakog ponešto

Savjetovalište

U okviru savjetodavnog rada pružamo psihosocijalnu pomoć i podršku, pomažemo klijentu da ostvari svoje potencijale, da mijenja nedjelotvorna ponašanja u djelotvorna, te da na taj način lakše zadovoljava svoje potrebe i ostvaruje svoje ciljeve. Savjetodavni rad obuhvaća prije svega kontakt savjetovatelja i klijenta, te obje strane moraju aktivno sudjelovati kako bi savjetovanje bilo uspješno.

Telefon: +385 95 888 4954
Email: udruga.ardura@gmail.com

Problemi s kojima nam se možete obratiti:

– Teškoće u odgoju djece
– Problemi djece u školi
– Narušeni obiteljski odnosi
– Neslaganje u partnerskim odnosima
– Razvod braka
– Emocionalne teškoće
– Nedostatak samopoštovanja i samopouzdanja

Edukacije i radionice

U Arduri nikad nije dosadno, pa za sve uzraste nudimo razne zanimljivosti.

01.

Art terapija
Edukacija koja je poslužila da steknemo uvid u procese art terapije, njene općenite teorijske okvire i tehnike, te kroz kreativne vježbe i osobno iskustvo naučimo koristiti sliku kao terapeutsko sredstvo.

Art terapija je proces rada na sebi koji nam omogućava da crtamo, oblikujemo , istražimo, izrazimo, sastavimo, rastavimo i osvijestimo svoja emocionalna stanja uz prisustvo terapeuta.

Art terapijski pristup naročito je pogodan u radu s djecom, jer koristi njima svojstven simbolički jezik crteža, igre i neverbalne komunikacije. Temelji se na teorijama psihoanalize, Gestalt psihologije, na Jungovoj simbolici i arhetipovima. Potiče nas da na kreativan način radimo na sebi i dubinski se upoznajemo kroz stvaralaštvo.

Edukacija se održala 28. i 29.5.2011.g., a voditeljica je Lena Svetličić, prof.psih.

Galerija fotografija

02.

Dramska pedagogija
U okviru projekta „Ljepota života je u životu bez alkohola i droge, dramski odgoj u funkciji prevencije ovisnosti kod mladih srednjoškolske dobi“ Udruge za kreativni socijalni rad dana 15. I 16.11.2011.g. održala se edukacija dramske pedagogije za stručne radnike osnovnih i srednjih škola, dječjih vrtića , neprofitinih organizacija i drugih socijalnih ustanova.

Cilj edukacije je da stručnjaci koji rade s djecom i mladima steknu neka nova znanja i vještine iz područja dramske pedagogije koje mogu koristiti u grupnom radu s djecom i mladima. Sudionici su bili upoznati s pojmom odgojne drame, te educirani kako koristiti specifične dramsko-pedagoške postupke u kontekstu preventivnog i terapijskog rada s mladima i djecom, te stjecanje praktičnih vještina za rad.

Voditeljice edukacije su Loredana Huljev, učiteljica razredne nastave i dramski pedagog, Smiljana Zorić, dipl.soc.r. i Nina Živković, dipl.soc.r.

Galerija fotografija

03.

Osnaživanje udomiteljskih obitelji
U okviru projekta „Udomitelj za 5“ dana 12. I 13.12.2015.g. održala se edukacija „Osnaživanje udomiteljskih obitelji“ za stručne djelatnike Centara za socijalnu skrb i Udruge.

Teme edukacije su: specifični problemi s kojima se suočavaju udomitelji, pružanje stručne podrške postojećim udomiteljima, potrebe djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, izrada plana za radionice za udomitelje, te dijelom i izrada plana skrbi za udomljeno dijete, trauma, stres i prevencija burnouta, određene teškoće djece u udomiteljskoj obitelji.

Voditeljica edukacije je mr.sc. Jasna Špoljarić, specijalist kliničke psih.

Galerija fotografija

04.

Psihodramske iskustvene radionice 1. ciklus
Udruga Ardura organizirala je ciklus od 5 iskustvenih psihodramskih radionica za članove Udruge, ali i za zainteresirane korisnike. Voditeljica radionica je Ana Uranija, prof.psih. i dramski psihoterapeut.

Psihodrama je akcijski oblik grupne psihoterapije u kojoj se korištenjem akcijskih dramskih metoda, životne situacije ili unutarnji svijet pojedinca odigravaju na sceni uz pomoc clanova i voditelja grupe, onako kako ih taj pojedinac doživljava, s ciljem budenja spontanosti i kreativnosti. U psihodrami ne postoji unaprijed definiran dramski tekst vec se scene odigravaju onako kako ih protagonist doživljava „kao da“ su stvarni upravo „ovdje i sada“. Na taj se nacin ne samo kroz rijeci, vec i kroz govor tijela, pokret i medusobnu udaljenost likova istražuju ljudske relacije i spoznaje sebe, s ciljem budenja spontanosti i kreativnosti. Scensko odigravanje omogucuje protagonistu psihodrame da izvede ili dovrši ono što u životu nije mogao, nije znao ili možda nije smio, otkrivajuci tako vlastita ogranicenja i uceci kako da misli i osjecaje slobodno izražava kroz svoje ponašanje.

Teme prvog ciklusa psihodramskih radionica:

1. Transgeneracijski pristup u scensko ekspresivnoj psihoterapiji- psihodrami
2. Istraživanje vlastitih obrazaca privrženosti
3. Psihodramski rad na traumi
4. Psihodrama i ovisnost
5. Psihodramski rad na snovima

05.

Edukacija Udruge Most u sklopu projekta “Tinel”
U sklopu projekta “Tinel” – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku održana je edukacija u tri dijela. Prvi dio edukacije u trajanju od dva dana je bio zadnji dan studenog i prvi dan prosinca, dok je drugi dan održan sredinom prosinca 2017. godine. Naziv ova tri dana je bio „Ključni koncepti u radu s djecom s problemima u ponašanju u okruženju civilnoga sektora“.

Treći dio edukacije je održan u prostorijama Udruge Most u Splitu i naziv iste je bio „Grupni rad s djecom i mladima s PUP-om, koordinacija volontera i terenski posjet“. Edukaciju su vodili vrhunski predavački i ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa korisnicima s PUP-om i u psihosocijalnom riziku iz Udruge Most iz Splita koja je i jedan od partnera na projektu “Tinel”.

Tako su sudionici spomenutih edukacija imali prilike puno toga čuti i naučiti od Đordane Barbarić, Tonija Maglice, Amalije Hrepić Gruić, Josipe Vučice i Ive Puljeka. Edukacija je bila izvrsno koncipirana na način da su sudionici sudjelovali u zadanim tematskim vježbama, nakon kojih su voditelji pričali o neposrednom radu sa spomenutom populacijom.

Edukacija je bila namjenjena za zaposlenike, honorarne djelatnike, volontere, djelatnike stručnih službi osnovnih škola i Centra za socijalnu skrb Šibenik.

Projekt “Tinel”-poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom rizkuku koji za cilj ima smanjiti broj devijantnih ponašanja kod djece koja su uključena u program je trogodišnji projekt financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politku, a traje od 2017-2020. godine.

Nositelj projekta je Udruga Ardura, dok su partneri Centar za socijalnu skrb Šibenik i Udruga Most iz Splita.

06.

Edukacija dramske pedagogije kroz projekt “Druga lica igralica”
Tijekom travnja 2018.godine u okviru projekta „Druga lica igralica“, financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Udruga Ardura provela je dvodnevnu edukaciju za učitelje, nastavnike, stručne suradnike u školama, volontere i druge osobe koje rade s djecom i mladima.

Edukaciju je provela partnerska organizacija na projektu Hrvatski centar za dramski odgoj, dok je voditeljica edukacije bila Nataša Jurić Stanković, profesorica hrvatskoj jezika i dramski pedagog s višegodišnjim radnim iskustvom u ovom području.

“Druga lica igralica” čije je nositelj Udruga Ardura je projekt koji za cilj ima osigurati djeci i mladima kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz radionice dramske pedagogije, te potaknuti korisnike na kreativnost i stvaralaštvo, upoznati ih s ljudskim pravima i podučiti pozitivnim obrascima ponašanja.