Od počekta lipnja 2020. nastavljamo sa provedbom trogodišnjeg programa “Tinel” koji svoje početke ima od 2017. “Tinel” je poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku s ciljem smanjenja devijantnih ponašanja kod djece koja su uključena u programa, a kako bi vrijeme proveli kvalitetno i osmišljeno, uz podršku za učenje, društvo u igranju ili pratnju kulturnim i sportskim sadržajima.

U “Tinelu” vrijeme mogu provoditi djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca s poteškoćama u učenju ili djeca iz obitelji koja su u sustavu socijalne skrbi, osnovnoškolci koji imaju blaže poteškoće u ponašanju ili ih vršnjaci nisu dobro prihvatili.
Djeci se uz stručnjake na programu i uz pomoć volontera pruža pomoć u učenju, održavaju i grupne radionice za razvoj životnih vještina uz nastojanje da vrijeme provedu kvalitetno i osmišljeno.

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a u partnerstvu s CZSS Šibenik,  te suradnjom sa pet šibenskih osnovnih škola čija je uloga prepoznavanje problema kod djece i upućivanje na sudjelovanje u programu.

Centar za socijalnu skrb Šibenik i osnovne škole upućuju djecu i roditelje na uključivanje u “Tinel”.

“Tinel” je smješten u centru grada u prostorijama Gradske četvrti Plišac, a usluga je dostupna u dvije smjene radnim danom kroz neposredan rad s djecom tri sata dnevno, a rad je organiziran za dvije skupine korisnike, ovisno o njihovoj dobi.