Jučer, 19.11.2019. s početkom u 18 h u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku, održao se inspirativni seminar u trajanju od 2 sata-na temu; “Vrijeme za eksperimentiranje – obitelji s tinejdžerima” koji je nastavak suradnje “Familylab” s Udrugom Ardura.

Seminar je održan s ciljem da se ponudi obiteljima, stručnjacima koji rade s djecom, tinejdžerima mogućnost sagledavanja na ovaj period drugačijim pristupom. Također, bilo je bitno ponuditi informacije koje mogu pomoći konstruktivnijim dijalozima, poboljšanju kvalitete odnosa unutar obitelji, odnosima s tinejdžerima., te osvjestiti činjenicu da tinejdžeri trebaju sad novu ulogu od roditelja nego li je ista bila do sada.

Seminar je bio dobro posjećen. Postavljala su se pitanja kao i komentiralo. Iz evalucijskih pitanja vidljivo je da su prisutni zainteresirani za ovakav oblik potpore i suradnje, a traže i individualne potpore i savjetovanja.

Seminar je vodila certificirana voditeljica seminara “Familylab” – odgojiteljica Danijela Ćaleta.