Prema uputama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, objavljujemo “Upute za posjetitelje institucija socijalne skrbi” koje se trebaju poštovati tijekom epidemije bolesti COVID-19.