Formiranje Mreže udruga za zaštitu prava djece ostvareno je kroz istraživanje i prikupljanje informacija o udrugama koje rade s djecom i za djecu na području Republike Hrvatske te definiranje kriterija za uključivanje udruga u Mrežu. Informacije su prikupljene kroz međusobne kontakte nositelja i partnera o suradničkim i partnerskim organizacijama s kojima već surađuju, kroz kontakte s drugim udrugama te istraživanjem informacija o udrugama koje rade s djecom i za djecu putem interneta.

Identificiranim udrugama koje odgovaraju izrađenim kriterijima za uključivanje udruga u Mrežu upućen je dopis za iskazivanje interesa za uključivanje u Mrežu udruga za zaštitu prava djece te su s njima održani i online sastanci upoznavanja. Odluku o uključivanju donijele sljedeće udruge koje su ujedno članice Mreže udruga za zaštitu prava djece:

 1. Udruženje „Djeca prva“, Zagreb
 2. Hrabri telefon, Zagreb
 3. Udruga Ardura, Šibenik
 4. SOS Dječje selo Hrvatska, Zagreb
 5. Udruga Prevencija, Nova Gradiška
 6. Dječji kreativni centar „Dokkica“, Osijek
 7. Udruga Breza, Osijek
 8. Društvo „Naša djeca“ Opatija, Opatija
 9. Udruga Sidro, Rijeka
 10. Čarobni svijet, Knin
 11. Centar Sirius, Zagreb
 12. Ambidekster klub, Zagreb
 13. Društvo za psihološku pomoć, Zagreb
 14. HURID – Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Zagreb
 15. Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske, Zagreb
 16. Udruga Igra, Zagreb
 17. Udruga Krijesnica, Zagreb
 18. Udruga roditelja „Korak po korak“, Zagreb

Svrha formiranja Mreže udruga za zaštitu prava djece je jačanje suradnje, analitičkih, zagovaračkih i organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva te transparentno i strukturirano praćenje javne politike za djecu koje će pridonijeti jasnoći i vjerodostojnosti nalaza kojima će se nastojati utjecati na bolju zaštitu prava djece te osnaživanje ranjivih skupina, djece i članova njihovih obitelji, kroz uključivanje u istraživanje potreba, informiranje o pravima i zakonodavnom okviru te javnu kampanju usmjerenu na cijelu zajednicu.