Kampanju Opening Doors for Europe’s Children pokrenule su međunarodne organizacije Eurochild i Hope and Homes for Children kojima su se pridružile IFCO (Međunarodna organizacija za udomiteljstvo), FICE Europe te SOS Children’s Villages International. Navedenih 5 organizacija čine ujedno i koordinacijski tim kampanje.

U samu kampanju uključeno je 15 europskih zemalja u kojima nacionalni partneri i suradnici rade na umrežavanju organizacija civilnog društva u svrhu ostvarenja ciljeva kampanje:

– Razvoj sustava dječje zaštite koji osigurava kvalitetnu alternativnu skrb

– Zagovaranje politika i financijskog ulaganja u osnaživanje obitelji te tranziciju s institucionalne skrbi na obiteljski tip skrbi te skrb u zajednici

– Izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva za korištenje postojećih EU fondova, politike, preporuka i alata u svrhu izgradnje kvalitetnih DI usluga na nacionalnoj razini

Više informacija na linkovima

http://fice.hr/

http://openingdoors.eu/