Ponosni smo što smo postali dio neformalne mreže organizacija Problemi u ponašanju .

Cilj mreže je podizanje kvalitete skrbi o djeci s poremećajima u ponašanju i zagovaranje važnih tema na tom području. Više informacija o mreži ovdje

A što to znači našim korisnicima u Šibeniku? Da su vrata Udruge Ardura otvorena za uključivanje djece i mladih s problemima u ponašanju i njihovih roditelja za savjetodavni rad i za uključivanje u naše projekte.