Udruga Ardura Šibenik u sklopu projekta „Tinel“ – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku, poziva sve zainteresirane da se prijave za:

Volonter – mentor

Opis volonterskog mjesta:

Volonter sudjeluje u radu poludnevnog boravka za djecu osnovnoškolske dobi kroz slijedeće aktivnosti:
– pomaganje djeci u učenju,
– razvijanju i usvajanju pozitivnih životnih vještina,
– organiziranju i provođenju kreativnih i likovnih radionica,
– odlasci na izlete, u kino, kazalište,…

Volonter treba biti motiviran za rad s djecom i punoljetan.

Način rada:

– jednom tjedno u trajanju od 2 (dva) sata u prostorijama Tinela

Benefiti za volontere:

– potvrdnica o kompetencijama stečenim volontiranjem,
– stjecanje iskustva u radu s djecom,
– upoznavanje novih ljudi i rad u poticajnom timu,
– iskustvo sudjelovanja u grupnom radu,
– sudjelovanje na supervizijskim sastancima,
– unapređenje komunikacijskih i socijalnih vještina.

Specifična znanja: Poželjno, ali nije uvjet

Sve zainteresirane molimo da se jave na mail udruge udruga.ardura@gmail.com i pošalju svoje ime, prezime i kontakt broj.

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nositelj projekta je: Udruga Ardura Šibenik
Partneri na projektu su: Udruga Most i CZSS Šibenik