Pred Udrugom Ardura je u 2021. još jedan novi projekt, a riječ je o partnerstvu sa zagrebačkim Udruženjem „Djeca prva“ kroz koji smo započeli vrijedan program potpore obiteljima u riziku.
Kroz projekt
„Točka promjene – obitelj bez nasilja“ pruža se usluga savjetovanja i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja u obitelji.

  1. Cilj je ublažiti posljedice nasilja te osnažiti članove obitelji kako bi postigli promjenu te uspostavili nenasilne obrasce ponašanja.

      Jedno od osnovnih prava svakog djeteta ja pravo na nenasilno, sigurno i poticajno obiteljsko okruženje, kako bi se osigurali bazični uvjeti za fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, kao i za razvoj društveno prihvatljivog ponašanja.

      Ovim projektom osigurat ćemo dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, mlade i roditelje/skrbnike, odnosno obitelji koje su u tretmanu centra za socijalnu skrb zbog izloženosti obiteljskom nasilju i/ili konfliktnih odnosa među roditeljima.

      Kroz aktivnosti namijenjene stručnjacima centara za socijalnu skrb cilj je unaprijediti njihove profesionalne kompetencije u radu sa žrtvama nasilja u obitelji.
Također, namjera nam je senzibilizirati širu javnost za problematiku nasilja u obi
telji (potrebe i prava žrtava nasilja, negativne posljedice obiteljskog nasilja, važnost prevencije).

Korisnici projekta:
– djeca i mladi (3-18 godina) žrtve nasilja u obitelji,

– roditelji/skrbnici (21-65 godina) – žrtve nasilja u obitelji,

obitelji u tretmanu (obiteljsko-pravnoj zaštiti) centra kod kojih postoji visok rizik od pojave zlostavljanja odnosno nasilja u obitelji,

stručnjaci (25-60 godina) – djelatnici Centra za socijalnu skrb koji rade sa žrtvama nasilja.

Projekt sufinancira: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike U partnerstvu ga provode

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“

Partneri na projektu:

Centar za socijalnu skrb Zagreb,
Udruga Ardura iz Šibenika,
Centar za socijalnu skrb Šibenik.

Trajanje projekta: Od 1.prosinca 2020. do 30. studenog 2021. godine.