Od početka travnja 2023 godine Ardura provodi jednogodišnji projekt pod nazivom “Život je lijep 1,2,3,4,5”.  To je projekt selektivne i indicirane prevencije koja se osigurava kroz  pružanje usluga individualnog i grupnog savjetovanja za  djecu koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti i njihove roditelje s ciljem suzbijanja razvoja ovisnosti i jačanja osobnih resursa. 

Korisnici projekta:

Djeca s problemima u ponašanju– korisnička skupina, mlađa od 14 godina koja je imala iskustva ekperimentiranja s alkoholom  ili drogama, ili ima problema s ovisnosti o ekranima (najčešće video igricama).

Mladi s rizičnim oblicima ponašanja – korisnička skupina mladih koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti.

Roditelji djece i mladih koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti

Kroz projekt je planirana dvodnevna edukacija za stručne radnike Udruge nositelja projekta i partnerskih institucija (12 stručnjaka), te 3 supervizijska susreta za stručne radnike (6 stručnjaka).

Projekt financira: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Trajanje projekta:  01.04.2023. – 31.03.2024.

Nositelj projekta: Udruga Ardura Šibenik

Partneri na projektu: 

  1. Turističko ugostiteljska škola Šibenik
  2. Medicinska škola Šibenik
  3. Hrvatski zavod za socijalni rad
  4. HZJZ Šibensko-kninske županije