Projekt se kontinuirano provodi u Šibeniku od 2008.g. Sudionici na grupnim susretima su učenici srednjih škola; Srednje strukovne škole u Šibeniku i Ekonomske škole Šibenik. Radionice se nakon formiranja grupe održavaju svaki tjedan u trajanju dva sata, a završetak naših susreta obilježava se odlaskom u Zagreb, na izvedbu dramske predstave u Kazalište Trešnja.

Naši sudionicu su do sada pripremili sljedeće predstave:

„Avantura Mile iz Bićina“
„Nije sve tako sivo“
„Život jedne tinejdžerice“
„Sapun’ca“
„Jahači apokalipse“ (plesna predstava)
„Zašto žene žive duže“
“I….što još želiš čovječe?”

Na radionicama se koriste tehnike i metode dramske pedagogije jer dramski postupci u radu s mladima srednjoškolske dobi omogućavaju da se korištenjem različitih medija i metafora potakne slobodno izražavanje vlastitih misli i osjećaja svakog pojedinca. One potiču da kroz dramsku igru, pokret, crtanje, glazbu dođemo bliže sebi i jasnije vidimo sebe i stvarnost koja nas okružuje i da pri tome koristimo pretežno doživljajne, a tek onda racionalno-verbalne kanale. Korištenjem dramskih tehnika aktivira se i jača vlastiti kreativni potencijal čime se stvara priliku da vlastito unutarnje stanje i vanjsku situaciju sagledamo na različite načine.

Dramski postupci omogućuju da se izrazimo posredno, kroz metaforu, što ima poseban značaj u funkciji samozaštite, jer nam se u prostoru sigurne distance istovremeno nudi otvorena mogućnost za isprobavanje različitih načina reagiranja i ponašanja za koje bi se teško odlučili u stvarnom životu.

Galerija fotografija