Ardura provodi projekt “ Podrška – uz vas smo” koji ima za cilj pružiti podršku osobama koje brinu o svojim nemoćnim članovima obitelji. Uzimajući u obzir rastuće izazove koje nosi briga za teško bolesne ili ovisne članove obitelji, naš projekt je osmišljen kako bi pomogao u prevenciji burnouta, te osigurao podršku i resurse za smanjenje stresa i opterećenja.

U današnjem društvu, osobe koje brinu o članovima obitelji s različitim teškim zdravstvenim stanjima suočavaju se s kontinuiranim stresom i pritiskom. Osim fizičke brige, emocionalna i psihološka iscrpljenost postaju sve češći problemi. Naš projekt, usmjeren prema korisnicima koji brinu o svojim nemoćnim članovima obitelji, ima za cilj pomoći u prevladavanju ovih izazova i osnažiti skrbnike da se bolje nose sa stresom i zahtjevima svakodnevnog života.

Aktivnosti na projektu:

  • Oformiti grupe podrške,
  • Stručna podrška,
  • Smanjenje stresa i opterećenja,
  • Odgovornost prema vlastitom zdravlju,
  • Pozitivan utjecaj na kvalitetu života:

Projekt je namijenjen osobama koje se brinu o teško oboljelim članovima obitelji, a koji se suočavaju s izazovima te brige. Vjerujemo da ćemo kroz našu podršku doprinijeti boljem zdravstvenom stanju skrbnika, te time indirektno i kvaliteti života samih pacijenata.

Projekt financira: Šibensko-kninska županija

Nositelj projekta: Udruga Ardura Šibenik

Trajanje projekta: 09. lipnja 2023. – 31. prosinca 2023.