Naziv projekta: Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici (UP.02.2.2.06)

Opis projekta:

Projekt „Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“ će omogućiti djeci i mladima iz alternativne skrbi, djeci s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima dostupnost i visoku kvalitetu socijalnih usluga. Projekt će to omogućiti širenjem i unaprjeđenjem socijalnih usluga u visokokvalitetne te osposobljavanjem stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina. Podaci pokazuju da na području Republike Hrvatske ne postoji dovoljno dobra pokrivenost pružatelja visokokvalitetnih socijalnih usluga u zajednici. Projekt će osnivanjem mreže pružatelja socijalnih usluga u 4 županije (Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Osječko-baranjska županija) omogućiti teritorijalnu raspodijeljenost visokokvalitetnih usluga.

Projektom će se ciljanim skupinama omogućiti socijalna usluga koja je visokokvalitetna, višekratna, dugotrajna, integrirana s naglaskom na individualizirani pristup. Usluge će pružati kvalificirani stručnjaci pomagačkih zanimanja, a projekt će omogućiti pružanje različitih vrsta socijalnih usluga istom korisniku istovremeno. Sve navedeno će utjecati na povećanu socijalnu uključenost svakog korisnika te unaprijediti različite aspekte njegova života.

 

Nositelj projekta: Udruga Igra, Zagreb

Partneri:

Udruga MoSt, Split

Udruga Ardura, Šibenik

Udruga za rad s mladima Breza“, Osijek

Trajanje: 24 mjeseca

Financiranje: Europski socijalni fond, UP.02.2.2.06.