Predavanje „Prihvaćanje različitosti- sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u životu zajednice“ održat će se u petak 13.10.2017. s početkom u 18:15 sati u Gradskoj knjižnici Jurja Šižgorića, a održati će ga Asja Dubravčić, mag.educ.reh., mag.logoped, praktičar terapije igrom i stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Kratki opis predavanja:

Životi djece s teškoćama u razvoju malo ili nimalo će se promijeniti ako se ne promijene stavovi. A ako želimo promijeniti svijet znamo da prvo trebamo početi od samih sebe, a zatim to prenositi i na našu djecu. Stoga je i tema ovog predavanja usmjerena na osvještavanje vlastitih strahova i predrasuda, a onda i kako ta vjerovanja (često nesvjesno) prenosimo na djecu.
Prihvaćanje ne znači ponašati se jednako prema svakome, jer svatko je drugačiji. Prihvaćanje znači omogućiti svakome jednake mogućnosti za uspjeh.

Predavačica

Asja Dubravčić rođena je 1985. godine u Karlovcu. 2011. godine diplomirala je na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu te stekla zvanje magistra edukacijske rehabilitacije. Po završetku fakulteta godinu dana je radila u dječjem vrtiću kao stručni suradnik rehabilitator. Zatim upisuje studije logopedije, te 2014. godine stječe zvanje magistra logopedije. Uz formalno obrazovanje na fakultetu, Asja je završila je trening i superviziju prema The Greenspan Floortime Approach metodi, te od 2012. godine radi kao certificirani floortime terapeut. Završila je edukaciju iz integrativne terapije igrom koju vodi Rocky Mountain Play Therapy Institut i od 2013.godine radi kao praktičar terapije igrom. Trenutno pohađa dvogodišnju edukaciju Kliničke art ekspresivne terapije, pod mentorstvom dr.Avi Goren-Bar. Kontinuirano sudjeluje na stručnim edukacijama u sklopu kojih održava predavanja i vodi radionice. Od 2014.godine radi u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta gdje radi kao stručni suradnik u Kabinetu za razvojnu procjenu i podršku, Kabinetu za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku i Kabinetu za poremećaje iz spektra autizma.

Očekujemo Vas u što većem broju da zajednički stvaramo bolji svijet za našu djecu.