Jučer, 18.07.2019. u prostorijama Narančaste zgrade u Šibeniku održana je završna konferencija projekta „Volonterski centar POZITIVA“.

Završnom konferencijom projekta široj javnosti su se predstavili ciljevi, aktivnosti te rezultati i daljnji utjecaj projekta na užu i širu zajednicu. Konferenciji je prisustvovalo ukupno 16 sudionika. Završnu konferenciju je držala Sanja Barišić, zaposlenica Udruge mladih „Mladi u EU“ i voditeljica projekta „Volonterski centar POZITIVA“ gdje je osim navedenog širu javnost informirala o konceptu „burze volonterstva“ koji je dostupan na službenom webu LVC Pozitive. Također, predstavljena je trenutna slika volonterstva u Šibensko-kninskoj županiji kroz brojke i praktične primjere.

Rezultati projekta su:

• Mladi s područja škž upoznati, informirani i potaknuti na volontiranje
• Koncept “burze” volonterstva postao poznat široj javnosti
• Organizatori volontiranja s područja škž-a još jače umreženi, međusobobno ali i sa jls-ima
• Povećanje broja volonterskog angažmana u nekom od lokalnih ocd-ova
• Povećanje broja organizatora volontiranja, osobito u gradovima – skradin i drniš
• Itd.

Projekt „Volonterski centar POZITIVA“ se provodio u razdoblju od 12 mjeseci (1. kolovoza 2018. – 31. srpnja 2019.) u partnerstvu sa Udrugom Ardura te jedinicama lokalne samouprave – Grad Drniš, Grad Šibenik, Grad Skradin. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Link na članak ovdje