U sklopu projekta “Tinel” – poludnevni boravak za djecu u psihoscijalnom riziku, 19. i 21.09.2017.g. održana je edukacija za volontere. Na prvom danu edukacije sudjelovalo je 6 volontera, a na drugom 10. Volonteri su se međusobno upoznali, iznijeli svoja očekivanja od volontiranja, upoznati su s osnovnim informacijama o projektu TINEL, budućim korisnicima projekta i načinom provođenja volonterskog rada.

Volonteri su se, kao i na svim prethodnim edukacijama, iskazali kao zanimljivi, kreativni, altruistični i zabavni, te će svojim volonterskim radom sigurno doprinijeti kvaliteti usluga u Tinelu, ali i bogatstvu Ardurinog tima.

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nositelj projekta: Udruga Ardura Šibenik
Partneri na projektu: CZSS Šibenik i Udruga Most iz Splita

Galerija fotografija