Poštovani/e korisnici/e i građani/ke,

sukladno preporuci Nacionalnog Stožera civilne zaštite, a uslijed prevencije i zaštite kako zaposlenika tako i samih korisnika/ca od COVID-19 (virusa), Udruga Ardura neće raditi direktno s korisnicima, već će sve usluge, savjetovanja, kao i informacije biti pruženi putem mobitela 097/708-7490 ili/i elektroničke pošte udruga.ardura@gmail.com.

Rad se i dalje odvija kontinuirano pogotovo dostupnost i kontakt s korisnicima, pisanje izvještaja za preuzete ugovorne obveze, pisanje novih natječaja i slično.
Nadamo se da će ova trenutna kriza završiti što prije i da ćemo uskoro nastaviti s našim redovnim radom i aktivnostima na postojećim projektima i programima.

Tu smo za Vas

Tim Ardura