Ardura i ove godine provodi vrijedan projekt „TOČKA PROMJENE – OBITELJ BEZ NASILJA“

U partnerstvu s Udruženjem „Djeca prva“ iz Zagreba te sa Centrom za socijalnu Skrb Šibenik, nastavljamo s aktivnostma pružanja psihosocijalne pomoći osobama i obiteljima u riziku.

Cilj je ublažiti posljedice nasilja te osnažiti članove obitelji kako bi postigli promjenu te uspostavili nenasilne obrasce ponašanja.

Jedno od osnovnih prava svakog djeteta ja pravo na nenasilno, sigurno i poticajno obiteljsko okruženje, kako bi se osigurali bazični uvjeti za fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, kao i za razvoj društveno prihvatljivog ponašanja.

Do kraja 2022. godine osigurat ćemo dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, mlade, roditelje/skrbnike, odnosno – obitelji koje su u tretmanu Centra za socijalnu skrb zbog izloženosti obiteljskom nasilju i/ili konfliktnih odnosa među roditeljima.

Projekt sufinancira: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“

Partneri na projektu:

– Centar za socijalnu skrb Zagreb,

– Udruga Ardura iz Šibenika,

– Centar za socijalnu skrb Šibenik.

Trajanje projekta: Od 01.01.2022 do 31.12.2022. godine.