U sklopu projekta „Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“,Igra je razvila okvir za kvalitetno pružanje socijalnih usluga organizacija civilnoga društva utemeljenog na metodi (bottom-up) te proizlazi iz dobrih praksi četiri organizacije civilnoga društva koje svakodnevno, već dugi niz godina pružaju socijalne usluge u svojim lokalnim zajednicama.

Ciljana populacija (korisnici) njihovih usluga su obitelji u riziku i djeca i mladi s problemima u ponašanju, stoga se i ovaj Okvir odnosi prvenstveno na kvalitetu pružanja usluge u radu s navedenim korisnicima.

Okvir se temelji na relevantnom nacionalnom zakondavstvu, napose Zakonu o socijalnoj skrbi (NN, 64/2020), Pravilniku o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN, 143/2014) te suvremenim znanstvenim spoznaje iz područja prevencije i tretmana problema u ponašanju.

U procesu izrade Okvira sudjelovali su sljedeće organizacije:
1. Udruga Igra,
2. Udruga MoSt,
3. Udruga Breza,
4. Udruga Ardura,

Kao rezultat procesa Igra je izradila online digitalni priručnik, koji će uskoro biti dostupan na web stranicama organizacija nositelja i partera.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za potrebe projekta „Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“.