U sklopu projekta “Tinel” – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku održana je edukacija u tri dijela. Prvi dio edukacije u trajanju od dva dana je bio zadnji dan studenog i prvi dan prosinca, dok je drugi dan održan sredinom prosinca 2017. godine. Naziv ova tri dana je bio „Ključni koncepti u radu s djecom s problemima u ponašanju u okruženju civilnoga sektora“.

Treći dio edukacije je održan u prostorijama Udruge Most u Splitu i naziv iste je bio „Grupni rad s djecom i mladima s PUP-om, koordinacija volontera i terenski posjet“. Edukaciju su vodili vrhunski predavački i ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa korisnicima s PUP-om i u psihosocijalnom riziku iz Udruge Most iz Splita koja je i jedan od partnera na projektu “Tinel”.

Tako su sudionici spomenutih edukacija imali prilike puno toga čuti i naučiti od Đordane Barbarić, Tonija Maglice, Amalije Hrepić Gruić, Josipe Vučice i Ive Puljeka. Edukacija je bila izvrsno koncipirana na način da su sudionici sudjelovali u zadanim tematskim vježbama, nakon kojih su voditelji pričali o neposrednom radu sa spomenutom populacijom.

Edukacija je bila namjenjena za zaposlenike, honorarne djelatnike, volontere, djelatnike stručnih službi osnovnih škola i Centra za socijalnu skrb Šibenik.

Projekt “Tinel”-poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom rizkuku koji za cilj ima smanjiti broj devijantnih ponašanja kod djece koja su uključena u program je trogodišnji projekt financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politku, a traje od 2017-2020. godine.

Nositelj projekta je Udruga Ardura, dok su partneri Centar za socijalnu skrb Šibenik i Udruga Most iz Splita.