Projekt “Podrška – uz vas smo”

Ardura provodi projekt “ Podrška – uz vas smo” koji ima za cilj pružiti podršku osobama koje brinu o svojim nemoćnim članovima obitelji. Uzimajući u obzir rastuće izazove koje nosi briga za teško bolesne ili ovisne članove obitelji, naš projekt je osmišljen kako...

Video skeč kroz projekt “Druga lica igralica”

Nakon nekoliko mjeseci marljiva rada, zabave, smijeha, radosti, snimljena su i montirana videa sa djecom OŠ Vrpolje i OŠ Jurja Šižgorića. Da se kratko podsjetimo. “Druga lica igralica” je projekt koji ima za cilj osigurati djeci i mladima kvalitetno...

Udruge okupljene u Mrežu udruga za zaštitu prava djece

Formiranje Mreže udruga za zaštitu prava djece ostvareno je kroz istraživanje i prikupljanje informacija o udrugama koje rade s djecom i za djecu na području Republike Hrvatske te definiranje kriterija za uključivanje udruga u Mrežu. Informacije su prikupljene kroz...

Projekt “Život je lijep 1,2,3,4,5”

Od početka travnja 2023 godine Ardura provodi jednogodišnji projekt pod nazivom “Život je lijep 1,2,3,4,5”.  To je projekt selektivne i indicirane prevencije koja se osigurava kroz  pružanje usluga individualnog i grupnog savjetovanja za  djecu koja...

Radionica “5 IZAZOVA S KOJIMA SE MUČE RODITELJI PREDŠKOLACA”

Udruga Ardura je u ponedjeljak 11.04.2023. u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” Šibenik organizirala radionicu pod nazivom “5 izazova s kojima se muče roditelji predškolaca”. Ovo je bila suradnja sa Klubom učenja Education Lab čija je...

Edukacija dramske pedagogije za stručnjake

Smijeh, zabava, radost, nasmijana lica i ugodno druženje. Ovako se može opisati dvodnevna edukacija u sklopu projekta “Druga lica igralica” koja je započela u petak 03.02.2023., a nastavak učenja kroz zabavu i smijeh se nastavio u subotu 04.02.2023. Vrijedna ekipa je...