Tinel se nastavlja, a Ardura traži volontere za rad sa djecom

I u trećoj godini provedbe programa “Tinel” Udruga Ardura Šibenik poziva sve zainteresirane da se prijave za: Volonter – mentor Opis volonterskog mjesta: Volonter sudjeluje u radu poludnevnog boravka za djecu osnovnoškolske dobi kroz slijedeće aktivnosti: – pomaganje...

Kraj druge godine “Tinela”

Bližimo se kraju druge godine izvođenja trogodišnjeg programa “Tinel”-poludnevni boravak za djecu. Ova godina bila je svakako izazovna zbog sveprisutne pandemije, međutim nismo dopustili da utječe na našu kvalitetu rada i izvođenja programa. Djeci smo, uz...